Manifest

Manifest pel canvi de nom d’«avinguda del Príncep d’Astúries» pel de «Riera de Cassoles»

El setembre de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el canvi de nom d’una dotzena de places i carrers de la ciutat que actualment reten homenatge a personalitats de l’aristocràcia borbònica. La moció, aprovada pels partits polítics BeC, CiU, ERC i CUP, expressa que en tot moment es tindria en compte l’opinió del veïnat a l’hora de valorar qualsevol canvi.

Fruit d’aquest acord, un grup de veïns i veïnes ens vam agrupar a principis d’any 2016 per fer sentir la nostra opinió entorn al nom que trobàvem més escaient per l’«avinguda del Príncep d’Astúries», coincidint en que s’hauria de substituir pel de «Riera de Cassoles».

A l’antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles, dues importants rieres creuaven el terme: la Riera de Sant Gervasi (actual carrer Balmes i part de Via Augusta) i la Riera de Cassoles (frontera natural amb l’antic municipi de Gràcia, coincident amb el traçat actual). De la mateixa manera, la riera de Vallcarca és un dels torrents més importants de la ciutat, i l’any 2006 va poder recuperar aquesta denominació després de derogar el nom d’Avinguda de l’Hospital Militar.

Valorem que aquest canvi podria ser de gran acollida i consens perquè no determina cap posicionament polític, cultural o religiós, així com pot mantenir-se lliure de controvèrsies perquè no ret homenatge a cap personalitat de rellevància pública. A més a més, pot ser un impuls en la recuperació de la identitat de barri, assignatura pendent en comparació a Sarrià o Gràcia.

boto.png

Anuncis